Tarieven


Sinds januari 2013 zit dieetadvisering weer in de basisverzekering! 

Dit betekent dat elke Nederlander recht heeft op 3 uur vergoeding per jaar. Dieetadvisering valt onder het eigen risico, dus uw vergoeding is van kracht wanneer u uw eigen risico heeft verbruikt. Een aantal zorgverzekeraars heeft dieetadvisering ook nog opgenomen in de aanvullende verzekering. In uw eigen polisvoorwaarden kunt u nakijken in hoeverre dat bij u het geval is.

Als er sprake is van ketenzorg, bijvoorbeeld in het geval van diabetes mellitus en COPD, zijn er andere regelingen van toepassing. Neem in dit geval contact op met uw huisarts.

Tarieven vanaf januari 2017

De kosten van de consulten in onze praktijk zijn als volgt:

  • Intakegesprek (60 min)              64
  • Kort vervolggesprek (15 min)    16
  • Lang vervolggesprek (30 min)   32
  • Voedingsberekening (30 min)     32
  • Extra kosten huisbezoek            30
Let op: Wanneer u een gemaakte afspraak tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.